Universiti Teknikal Malaysia Melaka bertanggungjawab untuk menyediakan satu persekitaran Teknologi Maklumat (IT) yang dapat memberi sumbangan ke arah kecemerlangan akademik dan kecekapan pentadbiran.

Kemudahan IT yang mencukupi dan terkini adalah penting bagi mempertingkatkan  mutu pengajaran dan pembelajaran bagi menghasilkan graduan yang berkualiti,  pempertingkatkan kualiti dan kecekapan penyelidikan pembangunan (R&D), mempertingkatkan kualiti kecekapan pentadbiran serta menjadikan masyarakat

UTeM  sebagai satu masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cara yang paling berkesan bagi memenuhi aspirasi dan objektif organisasi.

 

 

Selamat Datang ke Laman Rasmi Unit Latihan, Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi.