• MS Word 2010/2013/2016 (Basic & Intermediate)
  • MS Word 2010/2013/2016 (Advanced)
  • MS Visio 2010/2013/2016 (Basic & Intermediate)
  • MS Visio 2010/2013/2016 (Advanced)
  • MS Publisher 2010/2013/2016
  • MS Excel 2010/2013/2016 (Basic – Intermediate)
  • MS Excel 2010/2013/2016 (Advanced)
  • MS Power Point 2013/2016 (Basic – Intermediate)
  • MS Power Point 2013/2016 (Advanced)
  • MS Project 2013/2016
  • Pembangunan Laman Web Joomla
  • Pembangunan Laman Web Wordpress
  • Pembangunan Blog
  • MS Access 2010/2013/2016(Basic & Intermediate)
  • MS Access 2010/2013/2016(Advanced)
  • Adobe Photoshop CS5/CS6/CC ( Basic & Intermediate )
  • Adobe Illustrator CS5/CS6/CC ( Basic & Intermediate )
  • Adobe Indesign CS5/CS6/CC ( Basic & Intermediate )
  • Adobe Flash CS5/CS6/CC ( Basic & Intermediate )
  • Adobe After Effect (Basic & Intermediate)
  • Adobe After Effect (Advanced)
  • Penyelenggaraan & Konfigurasi Komputer
  • Windows 10
  • Data Center Consolidation and Virtualization
  • Pengurusan Rangkaian
  • Keselamatan Komputer

 

Selamat Datang ke Laman Rasmi Unit Latihan, Pusat Perkhidmatan Pengetahuan dan Komunikasi.